ADUNAREA GENERALĂ A CLUBULUI SPORTIV TIBISCUS
Timişoara, 30 martie 2016

Membrii Clubului Sportiv Tibiscus au luat parte la Adunarea Generală anuală care s-a desfăşurat în ziua de miercuri 30.03.2016, ora 19:00, în sala 201 a Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, cu următoarea ordine de zi
1) Aprobarea Dării de seamă asupra activităţii în anul 2015
2) Aprobarea situaţiilor financiar-contabile pe anul 2015 şi reportarea excedentului/deficitului pe 2016
3) Aprobarea Planului de activitate pe anul 2016
4) Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016
5) Diverse