SĂPTĂMÂNA MOBILITĂŢII EUROPENE

În perioada 16 – 22 septembrie 2006, cetăţenii europeni aU oportunitatea de a se bucura, în cadrul SĂPTĂMÂNA MOBILITĂŢII EUROPENE, de evenimente dedicate ‘mobilităţii sustenabile'. Obiectivul este facilitarea dezbaterilor pe tema necesităţii schimbării comportamentului în ceea ce priveşte mobilitatea, transportul şi, mai ales, utilizarea maşinii personale. Ca de obicei, ZIUA FĂRĂ MAŞINI este punctul culminant al întregii săptămâni, vineri 22 septembrie.

SCHIMBAREA CLIMATULUI

Este tema centrală a Săptămânii Europene a Mobilităţii 2006. Schimbarea climaterică este una dintre cele mai mari provocări pe care lumea de astăzi o are în faţă. În Europa, 2005 a fost anul cu cele mai multe ameninţări de până acum, provocate de încălzirea globală, mai ales în Spania, Portugalia, Italia, România, Bulgaria, dar şi în Austria sau Germania.

DE CE SCHIMBAREA CLIMATULUI ESTE TEMA LUI 2006?

Schimbarea climatului este la ora actuală un punct de referinţă în politicile europene de mediu şi de energie. Revizuirea Programului European de Schimbare a Climatului este pe drum, Strategia Tematică pentru Mediul Urban trebuie să fie dată publicităţii în curând, punând un puternic accent pe transport şi se va referi la Schimbarea Climatului, Campania Europeană de Schimbare a Climatului se desfăşoară şi ea tot în 2006!...
Anul 2005 a fost numit “Anul Dezastrelor” de către Organizaţia Meteorologică Mondială. Niciodată până acum, conducerile naţionale, regionale sau locale nu au fost atât de conştiente de schimbarea climatului şi de faptul că trebuie să ia atitudine. De asemenea, niciodată până acum schimbarea climatului nu a provocat o dezbatere atât de puternică în mass-media. Acum, cercetătorii ştiinţifici au curajul pentru prima oară să spună că ceea ce observăm este categoric provocat de activităţile umane.
În Articolul 6 al “United Framework Convention on Climate Change”, părţile implicate şi-au luat angajamentul să amplifice educaţia, instruirea şi informarea opiniei publice asupra modificărilor climatului. Săptămâna Europeană a Mobilităţii este ocazia perfectă pentru România, ca viitor membru U.E., să contribuie la împlinirea acestui articol.
Iniţiativele „Săptămâna Mobilităţii Europene” şi „Ziua Fără Maşini” au apărut ca urmare a constatării faptului că aproape 40% din emisiile de dioxid de carbon (gaz cu efect de seră) din sectorul de transport provin din utilizarea maşinilor private în oraşe, iar europenii sunt foarte îngrijoraţi în privinţa poluării şi a mobilităţii urbane. În mediul urban transporturile sunt principala cauză a poluării aerului precum şi principala sursă de zgomot. Gazele de eşapament ale oricărui autovehicul conţin substanţe chimice (dioxid de sulf, dioxid de azot, compuşi organici volatili, monoxid de carbon, hidrocarburi aromatice, plumb) care au o influenţă negativă asupra sănătăţii omului (în special asupra persoanelor cu afecţiuni respiratorii şi cardiace).
Trecerea la un mod de transport mai eficient şi mai curat contribuie la reducerea congestionărilor traficului, a poluării aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră, a nivelului de zgomot, a incidenţei bolilor generate de trafic, cu beneficii nete pentru sănătatea şi siguranţa cetăţeanului, a mediului.
Creşterea conştientizării, promovarea schimbărilor de comportament, implicarea autorităţilor, a cetăţenilor sunt cuvinte cheie pentru dezvoltarea unui transport urban eficient şi durabil.
„Săptămâna Mobilităţii Wuropene” oferă ocazia autorităţilor dar şi tuturor cetăţenilor de a se informa, de a cunoaşte problemele comunităţii, de a iniţia şi de a participa la acţiuni pentru atingerea obiectivelor campaniei, contribuind astfel, pe termen lung, la îmbunătăţirea calităţii mediului, a sănătăţii populaţiei, la creşterea siguranţei în trafic.

ÎNŢELEGEREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Clima şi schimbările climatice ca ceva abstract, care nu se vede, miroase sau simte, cu efecte care se vor vedea în viitorul îndepărtat, sunt greu de înţeles. Totuşi, oferind exemple şi folosind imagini, se poate induce un sentiment despre impactul şi efectele comportamentului asupra mediului.
Argumentele şi beneficiile abţinerii de la utilizarea maşinii personale sau utilizarea acesteia într-un mod mai eficient sunt aceleaşi ca şi la ediţiile anterioare ale Săptămânii Europene a Mobilităţii, dar pot fi adăugate şi altele: economia datorată creşterii continue a preţului carburanţilor, independenţa faţă de posibila mărire şi în continuare sau faţă de reducerea producţiei şi altele.
Aşa cum s-a menţionat mai sus, sloganul săptămânii este una dar punerea sa în practică este altceva. Sloganul este util dacă explică clar tuturor că fiecare dintre noi poate contribui la reducerea emisiilor de noxe, reducerea zgomotului şi poluării aerului, creşţerea calităţii vieţii în oraş etc. Aceasta este idea principală a Săptămânii Mobilităţii Europene.
Mesajul săptămânii este acela că fiecare poate contribui, în limita posibilităţilor sale, deoarece

"Mulţi oameni mici, în multe locuri mici, făcând multe lucruri mici, transformă lumea."

CUM SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEMA?

Toate activităţile care creează un sentiment de ajutor reciproc, care unesc oamenii şi demonstrează rezultatele muncii în comun, au un mare succes. De exemplu:
 • Informare şi proteste în legătură cu impactul utilizării maşinilor personale (sau asupra efectelor pozitive ale reţinerii de la utilizarea acestora), lăsând populaţia să calculeze (sau calculând pentru aceasta) câte emisii de dioxid de carbon produce mersul pe jos
 • Demonstrarea consumului de energie al unei maşini faţă de energia "umană" (X oameni fără maşină sau un ciclist pot parcurge atâţia kilometri cu aceeaşi energie câtă are nevoie o maşină pentru a parcurge 1 kilometru)
 • Implicare personală. De exemplu activităţi desfăşurate în trecut, ca distribuirea presei, în care oamenii lasă maşina şi apelează la bicicletă. Astfel se învaţă cum comportamentul se poate schimba lăsând maşina acasă în viitor (voi lua autobuzul până la muncă, voi merge la cumpărături pe jos, la şcoală cu bicicleta)
 • Mediatizarea eforturilor prin excursii fără maşină, călătorii pe bicicletă, "kilometri verzi " colectaţi de toţi locuitorii etc., în fiecare zi, nu numai în această săptămână
 • Alegerea unui cerc de prieteni, colegi de serviciu, vecini etc. care să practice un stil de viaţă sănătos, să fie conştienţi de avantajele deplasării pe jos, cu bicicletă sau role, la servicu, cumpărături sau în timpul liber
 • Informarea proprie şi a celor din jur asupra rezultatelor favorabile asupra mediului şi a propriului organism, obţinute în urma transportului alternativ. Înscrierea la o asociatie sportivă în care să se înveţe despre modul de folosire a echipamentelor, chestiuni de sănătate şi prim ajutor, reparaţii şi reguli de utilizare
 • Orice alte activităţi dedicate unui stil de viaţă care să nu se bazeze pe maşina personală
  Mai multe informatii despre acest complex de acţiuni se pot obţine pe site-ul Uniunea Europeana la adresa:
  http://www.mobilityweek-europe.org/


  CE VOM FACE NOI?

  În această săptămână, membrii Clubului Sportiv Tibiscus distribuie, zilnic, pliante care prezintă înţelesul şi avantajele Săptămânii Mobilităţii Europene:


  În data de 21 septembrie, la Liceul "Nikolaus Lenau", în organizarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi Agenţiei Regionale de Protecţia Mediului, a avut loc o prezentare a impactului traficului rutier asupra mediului înconjurător şi asupra sănătăţii umane. Cu această ocazie, preşedintele Clubului Sportiv Tibiscus a susţinut o prezentare a avantajelor utilizării mijloacelor alternative de transport, incluzând bicicleta sau rolele, asupra sănătăţii mediului şi a populaţiei:

  În data de 22 septembrie, cu ocazia Zilei Europene Fără Maşini, a fost organizată o deplasare pe biciclete şi role, a membrilor Clubului şi a tuturor celor care doresc să ni se alăture, pe bulevardele centrale ale Timişoarei, pentru a demonstra astfel că transportul în comun, maşinile personale, bicicletele şi alte forme de deplasare, pot coexista şi pot asigura omului modern opţiuni de deplasare adaptate ritmului alert în care trăim:
  Pentru întregul set de acţiuni pe care le-a organizat sau la care a participat, Clubul Sportiv Tibiscus a primit din partea organizatorilor următoarea diplomă:

  CE NE INCURCA?

  În această săptămână, vom monitoriza modul în care cicliştii pot utiliza cele două piste special destinate, care există în Timişoara:

  Originalele pozelor de mai sus, incluzând numărul de circulaţie, se găsesc la dispoziţia organelor în drept.

  MASS-MEDIA

  Despre acţiunile organizate în Timişoara au relatat, până la această dată:

  Timis Expres din 13 septembrie 2006

  Agenda din 16 septembrie 2006

  Stirile Analog TV din 22 septembrie 2006

  Stirile Tele Europa Nova din 22 septembrie 2006

  Monitorul Primăriei Timişoara din septembrie 2006  Adevărul on-line din 23 septembrie 2006

  Stiri on-line din 13 septembrie 2006


  PARTENERI ŞI SPONSORI

  Organizarea şi desfăşurarea acestor acţiuni s-au făcut cu sprijinul asigurat de:

  Consiliul Judeţean Timiş
  Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului TImiş

  Universitatea "Tibiscus"

  Clubul Sportiv Tibiscus