CUPA "TIBISCUS" LA ŞOSEA
Timişoara, 15 octombrie 2006

Concursul a fost anulat în urma înştiinţării primite de la Inspectoratul General al Poliţiei Române care prin Poliţia Rutieră Timiş a comunicat că nu are posibilitatea să asigure traseul şi ca urmare desfăşurarea concursului este interzisă

ORGANIZAREA

În Calendarul de activitate pentru anul 2006, Clubul Sportiv Tibiscus a inclus organizarea şi desfăşurarea unui concurs de şosea, pentru care membrii secţiei au căutat cele mai bune soluţii pentru un traseu din afara oraşului, cu o bună calitate a asfaltului. Astfel, după o lună de verificări pe teren, a fost ales următorul traseu:

Timişoara - Săcălaz - Beregsău Mare - Cărpiniş - Cenei şi retur

Pentru obţinerea aprobărilor necesare, organizatorii s-au adresat Primăriei Municipiului Timişoara, care prin adresele SC/19312/2006 şi SC2006-019312/2006 ne-au comunicat aprobările Comisiei de ordine publică respectiv ale Comisiei de circulaţie privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pe traseul indicat mai sus:


ÎNSCRIEREA

Participanţii se pot înscrie în dimineaţa concursului, pentru aceasta având asupra lor un act de identitate.

PROGRAMUL DE CONCURS
(poate suferi eventuale modificări în ziua de concurs)

08:00 - 09:00 pregătiri organizatorice
09:00 - 10:00 înscrierea participanţilor, instalarea arbitrilor de traseu
10:00 - startul
12:30 - 13:00 premierea

CATEGORII DE PARTICIPANŢI

Întrucât concursul este de şosea, principala categorie de participanţi este cea a cursierelor. Pentru cursiere sunt constituite următoarele categorii de vârstă:
-juniori, cu vârsta între 14 ani (împliniţi) şi 18 ani (neîmpliniţi)
-seniori, cu vârsta între 18 ani (împliniţi) şi 35 ani (neîmpliniţi)
-veterani, cu vârsta de peste 35 ani
-fete, indiferent de vârstă
Totuşi, din experienţa concursurilor organizate anterior, o mare parte a a sportivilor participă cu alte tipuri de biciclete decât cursierele; pentru aceştia este formată o categorie "all terrain", indiferent de vârstă. Sportivii care nu au cursiere dar doresc în mod explicit acest lucru se pot înscrie la categoria cursierelor.

TRASEUL

Pentru sportivii cu cursiere din categoria seniori, traseul este Timişoara - Beregsău - Cărpiniş - Cenei şi retur, în total 75 km.
Pentru celelalte categorii de participanţi, traseul este Timişoara - Beregsău şi retur, în total 35 km.

TAXA DE ÎNSCRIERE

Taxa de înscriere este de 10 lei pentru cuncurenţii care au împlinit 18 ani şi de 5 lei pentru concurenţii între 14 şi 18 ani.

REGULAMENTUL DE CONCURS

1) Condiţii de participare:
-concurenţii înscrişi în concurs, care au vârsta între 14 şi 18 ani, să aducă un acord scris de la unul dintre părinţi sau tutori legali;
-se recomandă ca sportivii să aibă cască de protectie, mănuşi, ochelari, cotiere, genunchiere sau alte echipamente de protecţie;
-să completeze Formularul de înscriere cu toate datele, corecte şi veridice;
-să aibă o conduită morală bună şi să nu aducă prejudicii concurenţilor sau bicicletelor acestora;

2) Condiţii de excludere:
-dacă sportivul a dat dovadă de o conduită necorespunzătoare faţă de ceilalţi sportivi sau faţă de organizatori, în timpul desfăşurării concursului, înainte sau după finalizarea acestuia;
-dacă sportivul a avut abateri grave de la regulamentul de concurs stabilit de organizatori;
-dacă sportivul a făcut scurtături de traseu, a folosit pentru deplasare alt mijloc de transport decât bicicleta proprie sau s-a agăţat de un alt mijloc de transport;

3) Desfăşurarea concursului:
-startul se va da pentru toţi concurenţii, de la Piaţa de Gros, aceştia deplasându-se în pluton până la ieşirea din Timişoara către Jimbolia; după trecerea căii ferate se va da startul din maşina tehnică;
-concurenţii care din diverse motive doresc să abandoneze cursa se pot întoarce la locul de start, arbitrii de traseu constatând că aceştia nu au trecut prin punctele de supraveghere;
-se consideră a fi motive de abandon accidentările, defecţiunile tehnice sau propria iniţiativă; când concurentul are o defecţiune tehnică la bicicletă, aceasta poate fi remediată numai de către concurentul respectiv după care concurentul poate relua cursa, fără ca timpul astfel petrecut să fie dedus din timpul cronometrat;

4) Finalizarea concursului:
-vor fi consideraţi că au terminat cursa doar concurenţii care au parcurs întregul traseu, trecând linia de finish pe bicicletă;

PREMIEREA

Se asigură premii pentru toate cele 5 categorii de sportivi enumerate mai sus.

DESFĂŞURAREA

Având în vedere refuzul Poliţiei de a aproba desfăşurarea concursului, organizatorii au comunicat presei şi invitaţilor, telefonic sau prin e-mail, despre anularea concursului. Totuşi, pentru ca cei care nu au luat la cunoştinţă despre anulare, aceştia au fost aşteptaţi de organizatori la locul de start pentru a li se aduce la cunoştinţă ce s-a întâmplat:
O parte a invitaţilor, care s-au pregătit pentru acest concurs, au făcut o ieşire amicală pe drumul spre Jimbolia, iar o altă parte pe traseul Timişoara-Buziaş-Silagiu-Jebel-Timişoara, circa 130 km - mulţumiri colegului Alex Creţescu pentru tură.

SPONSORI

Organizatorii concursului doresc să aducă mulţumiri celor care au contribuit la organizarea concursului şi la fondul de premiere:

CONVECTOR COMPANY
Timişoara, str. Ştiinţei nr. 5 Tel: 0256/454516
E-mail: marketing@convector.ro
Web: www.convector.ro
IGUANA FITNESS
Timisoara, str. Simion Bărnuţiu nr. 49
Tel: 0723/430670
PIAŢA DE GROS
Timisoara, str. Ovidiu Balea nr. 2
Tel: 0256/494.482
Web: http://www.piete-sa.ro/contact.php
UNIVERSITATEA "TIBISCUS"
300.558 Timişoara, str. Daliei nr. 1/A
Tel: 0256/202.931
Web: http://www.tibiscus.ro