MOŞ CRĂCIUN
Miercuri 20 decembrie 2006

Clubul Sportiv Tibiscus a organizat o întâlnire a membrilor săi, pentru a face un scurt bilanţ al activităţilor din 2006, a discuta despre planurile de viitor şi a serba apropiata venire a lui Moş Crăciun: