ADUNARE GENERALĂ
25 februarie 2009

Membrii Clubului Sportiv Tibiscus au participat la Adunarea Generală care a avut loc la sediul CST, str. Lascăr Catargiu nr. 4-6, în data de 25.02.2009, ora 18:00, cu următoarea ordine de zi:

  • Aprobarea Dării de seamă asupra activităţii din anul 2008 [citeşte]
  • Aprobarea situaţiilor financiar-contabile pe anul 2008 [citeşte]
  • Aprobarea Calendarului de activitate pe anul 2009
  • Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009
  • Diverse