SĂPTĂMÂNA MOBILITĂŢII EUROPENE
16-22 septembrie 2009

În perioada 16 – 22 septembrie 2009, cetăţenii europeni au oportunitatea de a se bucura, în cadrul acţiunii SĂPTĂMÂNA MOBILITĂŢII EUROPENE, de evenimente dedicate ‘mobilităţii sustenabile'. Obiectivul este facilitarea dezbaterilor pe tema necesităţii schimbării comportamentului în ceea ce priveşte mobilitatea, transportul şi, mai ales, utilizarea maşinii personale.


INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENI


Mai mult de 200 de milioane de oameni din întreaga Europă şi din lume sunt asteptaţi să participe la Săptămâna Europeană a Mobilităţii, în perioada 16 - 22 septembrie 2009. Tema campaniei din 2009 - Îmbunătăţirea climei în oraşe - subliniază importanţa eforturilor depuse la nivel local în ceea ce priveşte combaterea schimbărilor climatice şi îmbunătăţirea calităţii vieţii prin promovarea unor alternative la transportul cu autovehiculul cum ar fi mersul cu bicicleta sau pe jos, utilizarea mijloacelor de transport în comun, precum şi promovarea unor programe care presupun folosirea în codiviziune sau în comun a autovehiculelor particulare.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, Săptămâna mobilităţii vizează sensibilizarea publicului cu privire la faptul că, în timp ce transporturile reprezintă aproximativ o treime din consumul energetic total şi peste o cincime din emisiile de gaze cu efect de seră, modalităţile alternative de transport pot modifica semnificativ aceste cifre.

De la lansarea sa în 2002, Săptămâna mobilităţii a cunoscut o creştere de şase ori în ceea ce priveşte numărul oraşelor participante. În 2008, un număr record de 2102 autorităţi locale au semnat Carta Săptămânii europene a mobilităţii, care a avut ca temă centrală „Aer curat pentru toţi” şi/sau şi-au înregistrat activităţile pe site-ul web al campaniei www.mobilityweek.eu. Se estimează că în 2008 participarea la Săptămâna europeană a mobilităţii s-a ridicat la 220 milioane de cetăţeni din 39 de ţări.

"Maşinile private sunt surse importante de emisie a gazelor cu efect de seră, care contribuie la schimbările climatice. Ele afectează în mod serios calitatea vieţii urbane. Prin urmare, este important pentru autorităţile publice şi cetăţenii din întreaga Uniune Europeană să adopte mijloace de transport mai durabile. Făcând astfel, ar contribui la reducerea impactului schimbărilor climatice şi la îmbunătăţiirea condiţiilor de viaţă în municipiile şi oraşele noastre" a declarat Stavros Dimas, Comisar European pentru Mediu.

În vederea transmiterii unui mesaj pozitiv care să promoveze România printre ţările cele mai implicate şi interesate în conştientizarea autoritaţilor locale şi implicit a cetăţenilor despre importanţa reducerii poluării prin orice mijloace şi creşterea calităţii vieţii, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului adresează şi pe această cale, invitaţia autorităţilor publice locale de a se înscrie la acest eveniment şi de a organiza activităţi specifice promovării mobilităţii durabile. Multe oraşe din România s-au înscris să participe la Săptămâna Mobilităţii Europene.

“Vrem să invităm autorităţile locale din cât mai multe comunităţi româneşti să ia parte la această manifestare pentru că ea este dedicată, în fond, sănătăţii oamenilor. Sintagme ca “modalităţi de transport durabil” sunt pretenţioase şi renunţarea la confortul autoturismului personal poate fi privită ca un sacrificiu, dar în cele din urmă prin reducerea nivelului emisiilor de dioxid de carbon nu facem decât să ne asigurăm că în viitor, copiii noştri se vor bucura de un mediu sănătos sau măcar mai puţin poluat”, spune Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului din România, Mihail Fâcă.

Săptămâna Mobilităţii Europene a debutat în anul 2002, în scopul de a conştientiza publicul european în privinţa factorilor agresivi pentru mediu – primul dintre aceştia fiind traficul urban. Această iniţiativă europeană oferă oportunităţi pentru promovarea politicilor existente, a iniţiativelor şi a celor mai bune practici în privinţa utilizării unor modalităţi durabile de mobilitate urbană; conştientizarea cetăţenilor privind riscurile de poluare generate de utilizarea combustibililor tradiţionali pentru asigurarea mobilităţii urbane; stabilirea unor noi programe şi parteneriate pentru asigurarea unor alternative de transport urban mai puţin poluante şi mai puţin dăunătoare sănătăţii populaţiei; comunităţile locale pot lua parte activă la campania europeană Săptămâna Mobilităţii, împărtăşind scopuri comune şi identităţi comune cu alte oraşe şi ţări din spaţiul comunitar; accentuarea angajamentelor şi responsabilizarea autorităţilor locale în sensul aplicării politicilor de transport urban durabile.

Mai multe detalii pe site-ul european al evenimentului: Mobility Week 2008.


CE VOM FACE NOI?


Conform tradiţiei, în această săptămână, membrii Clubului Sportiv Tibiscus vor distribui peste 3000 de pliante care prezintă înţelesul şi avantajele Săptămânii Mobilităţii Europene, în aglomerările frecvente ale maşinilor.


În data de 22 septembrie, cu ocazia Zilei Europene Fără Maşini, de la ora 18, se va desfăşura o ediţie extraordinară a acţiunii Masa Critică, la care vor participa toţi cicliştii doritori să prezinte înţelesurile campaniei.MASS MEDIA


Despre activităţile organizate şi desfăşurate în Timişoara au relatat:

www.tion.ro despre Ziua fără Maşini

www.tion.ro despre Săptămâna Mobilităţii Europene