ADUNAREA GENERALĂ A CLUBULUI SPORTIV TIBISCUS
14 aprilie 2010

Membrii Clubului Sportiv Tibiscus au luat parte la Adunarea Generală care a avut loc în data de 14.04.2010, ora 18:00, la Galeria Acces a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, str. Daliei nr. 1/A, cu următoarea ordine de zi:

  • Aprobarea Dării de seamă asupra activităţii din anul 2009 - citeşte
  • Aprobarea situaţiilor financiar-contabile pe anul 2009 - citeşte
  • Aprobarea Calendarului de activitate pe anul 2010 - citeşte
  • Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 - citeşte
  • Diverse