ADUNAREA GENERALĂ A CLUBULUI SPORTIV TIBISCUS
Timişoara, 23 martie 2011

Membrii Clubului Sportiv Tibiscus au luat parte la Adunarea Generală care a avut loc în data de 23.03.2011, ora 18:00, în sala "Timiş" a Centrului Regional de Afaceri, bd. Eroii de la Tisa nr. 22, cu următoarea ordine de zi:

  • Aprobarea Dării de seamă asupra activităţii din anul 2010
  • Aprobarea situaţiilor financiar-contabile pe anul 2010
  • Aprobarea Calendarului de activitate pe anul 2011
  • Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011
  • Diverse