ADUNAREA GENERALĂ A CLUBULUI SPORTIV TIBISCUS
Timişoara, 15 martie 2014

Membrii Clubului Sportiv Tibiscus au luat parte la Adunarea Generală anuală desfăşurată în ziua de sâmbătă 15.03.2014, ora 10:00, la sediul Clubului, cu următoarea ordine de zi
1) Aprobarea Dării de seamă asupra activităţii în anul 2013
2) Aprobarea situaţiilor financiar-contabile pe anul 2013 şi reportarea excedentului/deficitului pe 2014
3) Aprobarea Planului de activitate pe anul 2014
4) Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014
5) Diverse