ADUNAREA GENERALĂ A CLUBULUI SPORTIV TIBISCUS
Timişoara, 11 aprilie 2015

Membrii Clubului Sportiv Tibiscus au participat la Adunarea Generală anuală desfăşurată în ziua de sâmbătă 11.04.2015, ora 10:00, în sala 201 a Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, cu următoarea ordine de zi
1) Aprobarea Dării de seamă asupra activităţii în anul 2014
2) Aprobarea situaţiilor financiar-contabile pe anul 2014 şi reportarea excedentului/deficitului pe 2015
3) Aprobarea Planului de activitate pe anul 2015
4) Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015
5) Diverse