ADUNAREA GENERALĂ A CLUBULUI SPORTIV TIBISCUS
Timişoara, 8 aprilie 2017

Membrii Clubului Sportiv Tibiscus sunt invitaţi la Adunarea Generală anuală care se va desfăşura în ziua de sâmbătă 08.04.2017, ora 17:00, la sediul Clubului, cu următoarea ordine de zi
1) Aprobarea Dării de seamă asupra activităţii în anul 2016
2) Aprobarea situaţiilor financiar-contabile pe anul 2016 şi reportarea excedentului/deficitului pe 2017
3) Aprobarea Planului de activitate pe anul 2017
4) Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017
5) Diverse