ADUNAREA GENERALĂ A CLUBULUI SPORTIV TIBISCUS
Timişoara, 7 martie 2018

Membrii Clubului Sportiv Tibiscus au luat parte la Adunarea Generală anuală care s-a desfăşurat în ziua de miercuri 07.03.2018, ora 18:00, la sediul Clubului, cu următoarea ordine de zi:
1) Aprobarea Dării de seamă asupra activităţii în anul 2017
2) Aprobarea situaţiilor financiar-contabile pe anul 2017 şi reportarea excedentului pe 2018
3) Aprobarea Planului de activitate pe anul 2018
4) Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018
5) Diverse