ADUNAREA GENERALĂ A CLUBULUI SPORTIV TIBISCUS
Timişoara, 4 martie 2020

Membrii Clubului Sportiv Tibiscus au participat la Adunarea Generală anuală care s-a desfăşurat în ziua de miercuri 04.03.2020, ora 19:00, la sediul Clubului, cu următoarea ordine de zi:
1) Aprobarea Dării de seamă asupra activităţii în anul 2019
2) Aprobarea situaţiilor financiar-contabile pe anul 2019 şi reportarea excedentului/deficitului pe 2020
3) Aprobarea Planului de activitate pe anul 2020
4) Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020
5) Diverse