ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI DE ALEGERI A FEDERAŢIEI ROMÂNE DE CICLISM
Sibiu, 13 martie 2021

Adunarea Generală ordinară și de alegeri a Federaţiei Române de Ciclism va avea loc în data de 13 martie 2021, ora 10.00, la Hotel Select, Șos. Alba-Iulia, nr. 49, Sala Romantic, Municipiul Sibiu, jud. Sibiu.

Asociaţia C.S.Tibiscus va fi reprezentată de Sergiu Neidoni.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare și de alegeri este structurată în două părți, după cum urmează:

PARTEA I
1.Alocuţiunea Vicepreşedintelui Federaţiei Române de Ciclism, referire la prezența membrilor cu drept de vot, adoptarea ordinei de zi
2. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial; Desemnarea comisiei de numărare și validare a voturilor
3. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020
4. Prezentarea și aprobarea execuției bugetare și a bilanțului contabil 2020 precum și descărcarea de gestiune pe anii 2019 și 2020.
5. Prezentarea și aprobarea Raportului Cenzorului pe anul 2020
6. Prezentarea și aprobarea planului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
7. Validare sau invalidare rezultat concurs de angajare pentru postul de antrenor federal

PARTEA A II-A ALEGERI
8. Alegeri pentru ocuparea funcțiilor eligibile din Consiliul de Administrație, după cum urmează:
a) 1 președinte
b) 2 vicepreședinți
c) 3 membri simpli
9. Alegerea Cenzorului
10. Nominalizarea, conform statutului, a celor 3 membrii care nu sunt supuși alegerilor: secretar general, antrenor federal și contabil șef.
11.Actualizarea actului constitutiv al F.R.C. cu privire la componența nominală a organelor de conducere și control alese
12.Mandatarea persoanei/persoanelor care să semneze în fața notarului public, în vederea certificării, procesul verbal de ședință și, în vederea autentificarii, hotărârea adunării generale și actul adițional.
13. Mandatarea persoanei/persoanelor care să facă demersurile legale pentru avizarea și înregistrarea hotărârii luate în cadrul adunarii generale ordinare și de alegeri a F.R.C.


Sergiu
NeidoniMai multe detalii pe pagina F.R.C..