ADUNAREA GENERALĂ A CLUBULUI SPORTIV TIBISCUS
Timişoara, 24 martie 2021 7 aprilie 2021

Având în vedere imposibilitatea asigurării cvorumului la Adunarea Generală convocată pentru data de 24.03.2021 precum și faptul că la data de 31.03.2021 ora 24:00 s-a ridicat carantina în Municipiul Timișoara, membrii Clubului Sportiv Tibiscus au luat parte la Adunarea Generală anuală care s-a desfăşurat în ziua de miercuri 07.04.2021, ora 18:00, la Amfiteatrul* în aer liber din Parcul Copiilor (intrarea de la Palatul Copiilor, * locație aleasă pentru respectarea măsurilor de distanțare socială), cu următoarea ordine de zi:
Membrii Clubului Sportiv Tibiscus sunt invitați la Adunarea Generală anuală care se va desfăşura în ziua de miercuri 24.03.2021, ora 18:00, la Amfiteatrul* în aer liber din Parcul Copiilor (intrarea de la Palatul Copiilor, * locație aleasă pentru respectarea măsurilor de distanțare socială), cu următoarea ordine de zi:
1) Aprobarea membrilor asociați în perioada 2020-2021
2) Aprobarea Dării de seamă asupra activităţii în anul 2020
3) Aprobarea situaţiilor financiar-contabile pe anul 2020 şi reportarea excedentului pe 2021
4) Aprobarea Planului de activitate pe anul 2021
5) Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021
6) Diverse