Clubul Sportiv Tibiscus păstrează relaţii de colaborare cu următoarele iniţiative, campanii sau evenimente interne şi internaţionale (prezentate în ordine alfabetică):

Csik Maraton
E-mail: fbotond@yahoo.com
Web: www.csikmaraton.ro
Verde pentru biciclete
E-mail: verde_pentru_biciclete@yahoo.com
Web: www.pedaleaza.ro