Prima pagină | Pregătiri | Traseu&Categorii | Înscrieri | Cazare | Regulament | Concurs | Rezultate&Premii | Massmedia | Parteneri&Sponsori | Ediţii anterioare


BEGA TOUR
ediţia a II-a, TimiŞoara, 12.09.2010

Regulament de concurs

Condiţii privind înscrierea la competiţie:
1. Sportivul care are între 14 şi 18 ani trebuie să prezinte un acord scris de la unul din părinţi/tutori legali, legalizat la notariat sau dat în faţa organizatorilor la înscriere.
2. Sportivul trebuie să aibă în mod obligatoriu cască de protecţie. Se recomandă de asemenea utilizarea şi altor elemente de protecţie: mănuşi, ochelari, cotiere, genunchiere etc.
3. Sportivul trebuie să completeze şi să semneze Formularul de înscriere cu toate datele iar acestea să fie corect scrise.
4. Sportivul îşi asumă, sub semnătură, răspunderea pentru propria persoană, pentru orice fel de incident survenit înaintea, în timpul şi/sau după competiţie.
5. Sportivii nu vor putea emite pretenţii asupra materialelor filmate, fotografiate sau realizate cu orice altă metodă, indiferent de conţinut.
6. Organizatorii recomandă concurenţilor legitimaţi să se înscrie şi să participe la categoria HERO.

Condiţii privind eliminarea din competiţie:
1. Sportivul care nu are o bună conduită, aduce prejudicii concurenţilor sau bicicletelor acestora, perturbă liniştea publică şi/sau desfăşurarea competiţiei, înainte, în timpul şi/sau după desfăşurarea competiţiei.
2. Sportivul care a contribuit la accidentarea sau prejudicierea altor participanţi şi/sau a bicicletelor acestora, înainte, în timpul şi/sau după desfăşurarea competiţiei.
3. Sportivul care nu este prezent la start sau care se află sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor halucinogene sau anabolizante.
4. Sportivul care are abateri de la regulamentul impus de organizatori, regulamentele FRCT şi/sau UCI.
5. Toate bicicletele folosite la BEGA TOUR 2010 trebuie propulsate numai prin forţa umană.

Condiţii privind desfăşurarea competiţiei:
1. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea în cazul producerii de accidente ale concurentului sau între concurenţi.
2. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune survenite la bicicletele concurenţilor.
3. Concurenţii trebuie să respecte indicaţiile arbitrilor de traseu.
4. Concurentul care au ieşit, voit sau nu, de pe traseu, sunt obligaţi să reintre pe traseu prin locul prin care au ieşit, sub sancţiunea descalificării.
5. Este interzisă utilizarea de către concurenţi, pe timpul competiţiei, a echipamentelor electronice de tip walkman, cd-player, mp3-player, telefon etc., pentru a asculta muzică, împiedicând astfel comunicarea cu arbitrii de traseu sau cu ceilaţi concurenţi.

Condiţii privind premierea:
1. Sportivul trebuie să treacă linia de sosire pe/cu bicicletă.
2. Clasamentul va fi stabilit în ordinea timpilor de sosire.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament.